แก๊สเซ็นเซอร์

แก๊สเซ็นเซอร์

ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตัวตรวจวัดแก๊ส หรือที่เรียกว่าแก๊สเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำพวกทรานสดิวเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจจับแก๊ส เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อจะใช้ตรวจวัดแก๊สที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น แก๊สแอมโมเนีย แก๊สเอทานอล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนตรัสออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแก๊สพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม “แก๊สเซ็นเซอร์”