สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

สารประกอบไนโตรอะโรมาติก เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิด สารตั้งต้นในโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อม และสารกำจัดแมลง(รูปที่ 1) จึงพบว่ามีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้ในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากสารประกอบไนโตรอะโรมาติก เมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าทางใดจะมีผลในการทำลายตับหรือระบบเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตจางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง อ่านเพิ่มเติม “สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์”