น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด

น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย สกัดจากพืชสมุนไพร 38 ชนิด ที่ความเข้มข้น 100, 50 และ 10 เปอร์เซ็นต์ใน 70% แอลกอฮฮล์ ป้องกันยุงลาย (Aedes aegypti) ดำเนินการในห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด”

จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม

จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม

มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra จัดเป็นแมลงสังคม อยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera พบได้ทั่วไปในเขตร้อน สามารถกัดหรือต่อยด้วยเหล็กใน ทำให้คนเกิดความเจ็บปวด จึงจัดเป็นมดที่มีความสำคัญทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะโดยทั่วไป คือ มีสีดำปนน้ำตาลเหลือง มีขนกระจายบาง ๆ ไม่เป็นระเบียบ ลำตัวแบ่งออกเป็น ส่วนหัว (head) ส่วนอก อ่านเพิ่มเติม “จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม”

แก๊สเซ็นเซอร์

แก๊สเซ็นเซอร์

ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตัวตรวจวัดแก๊ส หรือที่เรียกว่าแก๊สเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำพวกทรานสดิวเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจจับแก๊ส เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อจะใช้ตรวจวัดแก๊สที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น แก๊สแอมโมเนีย แก๊สเอทานอล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนตรัสออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแก๊สพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม “แก๊สเซ็นเซอร์”

ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม

ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม

บิสมัทไทเทเนต มีสูตรทั่วไปคือ Bi4Ti3O12 มีโครงสร้างเป็นแบบชั้นบิสมัท มีหลายงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารตัวนี้ เนื่องจากสมบัติที่เด่นของสารนี้ ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการผลิตของสารกลุ่มนี้ค่อนข้างต่ำ มีค่าโพลาไรเซชั่นในตัวเองสูง อุณหภูมิคูรีสูง และที่สำคัญคือเป็นสารที่มีค่าความทนทานต่อความล้าสูง [1, 2] ซึ่งจากข้อดีเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม “ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม”

มลพิษทางอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก

มลพิษทางอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก

มลภาวะทางอากาศในเมือง ซึ่งมีความร้อนที่สะสมมากจากสิ่งก่อสร้าง การจราจร และการใช้พลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยในเมืองมากขึ้น  โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5)  จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าร้อยละ 28 ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตเนื่องจาก อ่านเพิ่มเติม “มลพิษทางอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก”

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ

active carbon 2

ถ่านกัมมันต์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า แอคทิฟคาร์บอน (active carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร์บอน (activated carbon) เป็นถ่านที่มีรูพรุนสูง มีสมบัติในการดูดซับที่ดี วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์มีหลายชนิด ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์สารที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เซลลูโลสที่มาจากพืชและต้นไม้  เช่น ไม้ยางพารา อ่านเพิ่มเติม “การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ”

สุดยอดเทคนิคการดูแล DNS Server ด้วยการทำ DNS แบบ Master และ Slave ให้ทำงานแบบ Auto Update

dns_master_slave

การทำงานบนระบบเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบ (Admin) เครือข่ายขนาดใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องการดูแล  DNS ( Domain Name Service ) Server  ไม่น้อยกว่า  1  Server ในองค์กร อีกทั้งการมี DNS มากกว่า 1 Server ในองค์กรเป็นการสร้างความเถียรใน Domain ขององค์กร ซึ่ง Admin ที่ก็จะมีเทคนิคหลากหลายกันไป อ่านเพิ่มเติม “สุดยอดเทคนิคการดูแล DNS Server ด้วยการทำ DNS แบบ Master และ Slave ให้ทำงานแบบ Auto Update”

สุดยอด การใช้ FreeeBSD11 i386 สร้าง Samba Server เพิ่มพื้นที่เก็บขอมูลบน Windows

11-1-2560 9-10-24

Samba คือ บริการ Files Server อย่างหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของ Open source  องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการนี้ก็สามารถตั้ง Server ขึ้นมาใช้บริการได้ วันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ  FreeBSD11.0  i386  โดยใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ CPU Core2 RAM 256  HDD 2 TB  ไว้ใช้งานแบบง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยาก อ่านเพิ่มเติม “สุดยอด การใช้ FreeeBSD11 i386 สร้าง Samba Server เพิ่มพื้นที่เก็บขอมูลบน Windows”

สร้างความปลอดภัย DNS ของท่านด้วย DNSSEC เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

DNSSEC for Tech Matters

การโจมตี DNS เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อทำลายความมั่นคงของระบบเครือข่ายและเพื่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดและที่ร้ายแรงหนักที่สุดคือการยึด Domain เพื่อเรียกค่าไถ่ สำหรับบทความนี้จะขอแนะนำการป้องกัน Domain ของเราถูกรบกวน ด้วย DNSSEC : Domain Name System Security Extensions
อ่านเพิ่มเติม “สร้างความปลอดภัย DNS ของท่านด้วย DNSSEC เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด”