แนะนำสื่อการเรียนการสอน ด้วย Qr code เรื่องการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ

table_food

แนะนำสื่อการเรียนการสอน ด้วย Qr code  เรื่องการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ
มีเนื้อหาที่แนะนำเกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารในแต่ละแบบให้ได้ทดลองทำและรู้จักกับอุปกรณ์
หรือภาชนะต่าง ๆ

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

เกร็ดความรู้เรื่องกาแฟ

coffee

ปัจจุบัน กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากาแฟที่เราดื่มนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหน และกาแฟแต่ละ ชนิดมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เกร็ดความรู้เรื่องกาแฟ”

พลังงานทดแทน (Alternative Energy) : พลังงานสีเขียวเพื่ออนาคต

energy

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่ง การผลิตไฟฟ้าและงานบริการอื่น ๆ แหล่งที่มาของพลังงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วงที่ผ่านมา พลังงานถูกใช้ไปในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่แหล่งทรัพยากรของพลังงานมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมพลังงานทดแทนที่มีการนำมาใช้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นแหล่งที่มาของพลังงานต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ พลังงานรังสีอาทิตย์ ไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานมหาสมุทร

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่ (PDF)

AC to DC Converter Part 1 Rectifier

AC-to-DC

การใช้งานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น คอมพิวเตอร์แบบ Note Book หรือในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบางรุ่น Smart Phone หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ  ซึ่งโดยทั่วไปเราจะสังเกตง่ายๆจาก Adapter ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ระบุว่า INPUT Voltage 110 – 220 VAC, OUTPUT XX VDC เป็นต้น Adapter เหล่านี้จริงแล้วคือ AC to DC Converter ชนิดหนึ่ง ใน Part 1 เราจะมาทำความรู้จักกับ AC to DC Converter แบบ Rectifier กัน โดยส่วนประกอบหลักๆของ AC to DC Converter แบบ Rectifier  นั้นจะมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 230 VAC ให้มาอยู่ในระดับที่ต้องการใช้งานเช่น 6 VAC, 12 VAC, 24 VAC หรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องการใช้งาน แล้วจึงนำแรงดัน AC ดังกล่าวมาผ่านวงจร Rectifier  เพื่อเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แล้วนำไปใช้งานตามความต้องการ

โดยภายในวงจรจะใช้ Diode เพื่อเป็นอุปกรณ์หลักในการเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วจึงนำมามาผ่าน Capacitor เพื่อทำให้แรงดันที่ได้มีความใกล้เคียงกระแสตรงมากที่สุด ส่วนสุดท้ายของวงจรคือ IC Regulator เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าไม่ให้เกินที่กำหนด อันเนื่องมาจาก Peak ของรูปคลื่น Sine Wave

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

chicken2

พิธีเรียกขวัญ ชาวม้งทุกบ้าน หลังจากที่ทำพิธีกรรมลือไกด์แล้วจะเชิญหมอขวัญ หรือ หมอผี มีทำพิธีเรียกขวัญที่หายไป อย่างเช่น ว่าไปทำงานต่างที่ ไปเที่ยวสถานที่ไกล ๆ เชื่อว่าขวัญจะยังไม่กับบ้านเกิดและไม่มาอยู่กับเนื้อกับตัว จึงมีพิธีเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวและกลับมาอยู่ที่บ้านจึงมีพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกขวัญ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช่ในพิธีเรียกขวัญ ดังนี้ (1) ไก่ที่มีอายุประมาณ 3-4 เดือน ใช้ไก่ 1 คู่ ผู้-เมีย (2) ไข่ไก่ (3) ข้าวสาร เพื่อที่จะนำไปทำให้สุก และ (4) ธูป โดยขั้นตอนในการทำพิธี มีวิธีการทำ 2 ขั้นตอน ดังนี้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

การใช้เมล็ดถั่วปากอ้าและเมล็ดหมามุ่ยต่อการเจริญเติบโตของปลานิล

fish

ปลานิล เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพแวดล้อม รสชาติดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงและกินอาหารได้เกือบทุกชนิด เป็นปลาที่มีลักษณะนิสัยกินพืชและสามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด จึงได้ศึกษาและทำการทดลองโดยใช้พืชที่มีโปรตีนสูง ในการทดลองเลี้ยงปลานิล พืชที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ เมล็ดถั่วปากอ้า และเมล็ดหมามุ่ย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง ประกอบด้วย โปรตีน 22-36% เและ 31.13% ตามลำดับ มาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงปลานิล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมล็ดถั่วปากอ้า และเมล็ดหมามุ่ย มีโปรตีนค่อนข้างสูง อาจนำมาใช้เลี้ยงปลานิลและทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลได้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพิษณุโลก

cow

ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรขาดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่จะสามารถนำมาใช้ในการวางแผน

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพิษณุโลก”

การใช้ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

chicken

จากการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการและอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบรายละเอียดดังนี้

1. ภูมิปัญญาด้านการแข่งขันกีฬาไก่ชน โดยในการเลือกใช้สมุนไพร เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่ จะมีการเลือกใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาไก่ชน ได้แก่ บอระเพ็ด และตะไคร้ เป็นต้น โดยการใช้บอระเพ็ด เกษตรกรจะนำมาหั่นแช่น้ำผึ้งให้ไก่กินหรือหั่นให้กินสด ๆ เพื่อให้ไก่เจริญอาหาร ระบบขับถ่ายดี และเพิ่มกำลังให้ไก่ชน ส่วนตะไคร้ เกษตรกรจะนำมาต้ม เพื่ออาบน้ำให้ไก่ชนหรือต้มให้กิน เพื่อช่วยรักษาอาการหวัด สำหรับสมุนไพรไก่ชนที่สำเร็จรูป เกษตรกรจะมีวิธีใช้โดยการปั้นเป็นลูกกลอนให้ไก่กินเพื่อเสริมกำลังทำให้ไก่เจริญอาหาร ในด้านการแข่งขันพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยต้องหมั่นฝึกซ้อมทักษะในการชนของไก่ โดยมีการกาดน้ำ ตากแดดไก่ในช่วงเวลาเช้า เช็ดตัว เช็ดขน มีการซ้อมโดยการขังสุ่ม วิ่งสุ่มออกกำลังกายขา โดดบ่อ ว่ายน้ำ และลงนวม โดยมีคู่ฝึกซ้อม เป็นต้น

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

The use of artemia in encapsulation for aquaculture

artemia

In aquaculture, live food plays an important role in larvae production. They are suitable in size and quality and become necessary for development of larvae, especially at early stages. Artemia is a kind of live food which widely considered as a key for success marine fish larvae production (Wurtsbaugh and Gliwicz, 2001; Lakshmana Senthil et. al., 2011). Besides being used as a live food, artemia is also considered as a vehicle to transport nutrition, pre and probiotics as well as vaccine to young fish through encapsulate technology.

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

“10 สมุนไพร” ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอชาติตระการส่วนใหญ่ มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคหรือเสริมกำลังให้ไก่พื้นเมืองไทยโดยมีรายละเอียดของสมุนไพร วิธีการใช้ และสรรพคุณดังต่อไปนี้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)