การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง

อุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟจัดว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความรุนแรงอย่างมากมาช้า นานในประเทศไทย โดยในทุกปีมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณจุดตัดทางรถไฟเฉลี่ยประมาณ 140 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 60 ราย จากเหตุดังกล่าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับจุดประสงค์หลักของงานวิจัยเรื่องนี้เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทาง รถไฟในประเทศไทยเพื่อระบุอันตรายและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดโดยเฉพาะ การ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้รายการตรวจสอบแบบใหม่จะทำการเก็บข้อมูลและตรวจสอบสภาพของบริเวณ จุดตัดทางรถไฟทั้งในเวลากลางวัน-กลางคืน และภายใต้สภาพอากาศต่าง ๆ

โดยงานวิจัยนี้ได้อธิบาย ประเด็นปัญหาและเปรียบเทียบกับเอกสารตรวจสอบความปลอดภัย, คู่มือ, และแนวทางในการ ตรวจสอบของประเทศต่างๆ ซึ่งข้อสรุปที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยนั้น แสดงให้เห็นถึงความ เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของลักษณะทางกายภาพของจุดตัด ซึ่ง สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อน าไปสู่การเสนอมาตรการ ด้านความปลอดภัยที่มีเหมาะสมของในบริเวณจุดตัดทางรถไฟในประเทศต่อไป

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *