การจัดเส้นทางให้บริการรถขนส่งสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้ นำเสนอการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพื่อที่จะยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสาธารณะให้กับมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์หลักคือ หาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ใช้ในการให้บริการรถขนส่งสาธารณะใน ทั้ง 13 สถานี และ หาจำนวนรถขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การ วางแผนการจัดเส้นทางเดินรถ และหาจำนวนรถขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ และมี ความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลมากขึ้น

ผลการศึกษาสรุปว่า รถบริการขนส่งสาธารณะเริ่มวิ่งให้บริการเริ่มต้นที่บริเวณหน้าตึกคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จุดที่สองคือบริเวณทางเข้าสนามฟุตบอลพระองค์ดำ จุดที่สามบริเวณทางเข้าตึก คณะวิทยาการจัดการ จุดที่สี่ระหว่างตึกกองพัฒนานักศึกษาและหอประชุมศรีวชิรโชติ จุดที่ห้าระหว่าง ตึกทีปวิชญ์ และหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่หกระหว่างตึก IT และ ตึกนิติศาสตร์ใหม่ จุดที่เจ็ดระหว่าง ตึกมหาวชิรลงกรณ์ (ตึก ม) และตึกเฉลิมพระเกียรติ (ตึก ฉ) จุดที่แปดหน้าตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร จุดที่เก้าหน้าโรงยิมทะเลแก้ว (2) จุดที่สิบระหว่างหอพักนักศึกษาหญิงและศูนย์อาหารทะเล แก้ว จุดที่สิบเอ็ดหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดที่สิบสองตึกศึกษาพิเศษ จุดที่สิบสามหน้า หอพักอาจารย์ใหม่ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทาง รวมระยะทางเท่ากับ 5.04 กิโลเมตร และใช้รถขนส่ง สาธารณะที่ให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาจ านวน 2 คัน

อ่านข้อความฉบับเต็มได้ที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *