ข้อคิดบางประเด็นจากวิหารถ้าอาจันตา : การเดินทางจากดินแดนชมพูทวีปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ

ข้อคิดบางประเด็นจากวิหารถ้าอาจันตา : การเดินทางจากดินแดนชมพูทวีปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ

อินเดียต้นทางหรือแหล่งกาเนิดของศาสนาหลายศาสนารวมถึงพระพุทธศาสนาด้วย ภูมิภาคที่เรียกว่าชมพูทวีปนี้มีการส่งผ่านความเชื่อ ปรัชญา ศิลปะและพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ถ้าจะแบ่งระยะเวลาแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียออกเป็นช่วงๆ อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลาอย่างคราวๆตามสถานการณ์และประวัติศษสตร์ คือในช่วงแรกในราว 5 ศตวรรษแรกนับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานหรือตั้งแต่ พ.ศ.1 ถึง พ.ศ.500 พระพุทธศาสนานิกายฝ่ายสาวกยานรุ่งเรือง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.501 ถึง พ.ศ.1000 พระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิมหายานรุ่งเรือง และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 1001 ถึง พ.ศ. 1500 พระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิตันตระยานรุ่งเรือง

อ่านฉบับเต็มได้ที่ PDF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *