สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

Fluorescence spectroscopy

สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

สารประกอบไนโตรอะโรมาติก เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิด สารตั้งต้นในโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อม และสารกำจัดแมลง(รูปที่ 1) จึงพบว่ามีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้ในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากสารประกอบไนโตรอะโรมาติก เมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าทางใดจะมีผลในการทำลายตับหรือระบบเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตจางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจวัดและควบคุมการปนเปื้อนในปัจจุบันมีหลายเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หางปริมาณสารประกอบไนโตรอะโรมาติก เช่น เทคนิคไซคลิกโวลแทมมิทรี(Cyclic voltammetry) อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี(atomic absorption spectroscopy) แต่เทคนิคเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานจริงเนื่องจากต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพง มีการใช้งานที่ซับซ้อน เวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างนาน และมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สูง

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ (PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *