เกร็ดความรู้เรื่องกาแฟ

coffee

ปัจจุบัน กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากาแฟที่เราดื่มนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหน และกาแฟแต่ละ ชนิดมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เกร็ดความรู้เรื่องกาแฟ”

พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

chicken2

พิธีเรียกขวัญ ชาวม้งทุกบ้าน หลังจากที่ทำพิธีกรรมลือไกด์แล้วจะเชิญหมอขวัญ หรือ หมอผี มีทำพิธีเรียกขวัญที่หายไป อย่างเช่น ว่าไปทำงานต่างที่ ไปเที่ยวสถานที่ไกล ๆ เชื่อว่าขวัญจะยังไม่กับบ้านเกิดและไม่มาอยู่กับเนื้อกับตัว จึงมีพิธีเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวและกลับมาอยู่ที่บ้านจึงมีพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกขวัญ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช่ในพิธีเรียกขวัญ ดังนี้ (1) ไก่ที่มีอายุประมาณ 3-4 เดือน ใช้ไก่ 1 คู่ ผู้-เมีย (2) ไข่ไก่ (3) ข้าวสาร เพื่อที่จะนำไปทำให้สุก และ (4) ธูป โดยขั้นตอนในการทำพิธี มีวิธีการทำ 2 ขั้นตอน ดังนี้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

การใช้เมล็ดถั่วปากอ้าและเมล็ดหมามุ่ยต่อการเจริญเติบโตของปลานิล

fish

ปลานิล เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพแวดล้อม รสชาติดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงและกินอาหารได้เกือบทุกชนิด เป็นปลาที่มีลักษณะนิสัยกินพืชและสามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด จึงได้ศึกษาและทำการทดลองโดยใช้พืชที่มีโปรตีนสูง ในการทดลองเลี้ยงปลานิล พืชที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ เมล็ดถั่วปากอ้า และเมล็ดหมามุ่ย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง ประกอบด้วย โปรตีน 22-36% เและ 31.13% ตามลำดับ มาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงปลานิล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมล็ดถั่วปากอ้า และเมล็ดหมามุ่ย มีโปรตีนค่อนข้างสูง อาจนำมาใช้เลี้ยงปลานิลและทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลได้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพิษณุโลก

cow

ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรขาดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่จะสามารถนำมาใช้ในการวางแผน

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพิษณุโลก”

การใช้ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

chicken

จากการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการและอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบรายละเอียดดังนี้

1. ภูมิปัญญาด้านการแข่งขันกีฬาไก่ชน โดยในการเลือกใช้สมุนไพร เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่ จะมีการเลือกใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาไก่ชน ได้แก่ บอระเพ็ด และตะไคร้ เป็นต้น โดยการใช้บอระเพ็ด เกษตรกรจะนำมาหั่นแช่น้ำผึ้งให้ไก่กินหรือหั่นให้กินสด ๆ เพื่อให้ไก่เจริญอาหาร ระบบขับถ่ายดี และเพิ่มกำลังให้ไก่ชน ส่วนตะไคร้ เกษตรกรจะนำมาต้ม เพื่ออาบน้ำให้ไก่ชนหรือต้มให้กิน เพื่อช่วยรักษาอาการหวัด สำหรับสมุนไพรไก่ชนที่สำเร็จรูป เกษตรกรจะมีวิธีใช้โดยการปั้นเป็นลูกกลอนให้ไก่กินเพื่อเสริมกำลังทำให้ไก่เจริญอาหาร ในด้านการแข่งขันพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยต้องหมั่นฝึกซ้อมทักษะในการชนของไก่ โดยมีการกาดน้ำ ตากแดดไก่ในช่วงเวลาเช้า เช็ดตัว เช็ดขน มีการซ้อมโดยการขังสุ่ม วิ่งสุ่มออกกำลังกายขา โดดบ่อ ว่ายน้ำ และลงนวม โดยมีคู่ฝึกซ้อม เป็นต้น

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

The use of artemia in encapsulation for aquaculture

artemia

In aquaculture, live food plays an important role in larvae production. They are suitable in size and quality and become necessary for development of larvae, especially at early stages. Artemia is a kind of live food which widely considered as a key for success marine fish larvae production (Wurtsbaugh and Gliwicz, 2001; Lakshmana Senthil et. al., 2011). Besides being used as a live food, artemia is also considered as a vehicle to transport nutrition, pre and probiotics as well as vaccine to young fish through encapsulate technology.

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

“10 สมุนไพร” ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอชาติตระการส่วนใหญ่ มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคหรือเสริมกำลังให้ไก่พื้นเมืองไทยโดยมีรายละเอียดของสมุนไพร วิธีการใช้ และสรรพคุณดังต่อไปนี้

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

“ปีใหม่ม้ง” พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

newyearmong

ปีใหม่ม้ง หรือพิธีลือไกด์ โดยชาวม้งมีพิธีกรรมนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบเนื่องมายาวนาน เนื่องจากชาวม้งมีความเชื่อว่าถ้าเข้าร่วมพิธีกรรมลือไกด์นี้ จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มั้งมีเงินทอง ปลอดภัยจากการใช้รถยนตร์ รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ ของมีคม และมีความสุขตลอดทั้งปี โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมลือไกด์ ได้แก่ (1) ต้นหนาม ที่ทำจากต้นเข็มป่า (2) เส้นเชือกที่ผูกติกกับต้นหนาม ทำจากใบหญ้าคา และ (3) ไก่เพศผู้อายุประมาณ 8-12 เดือน โดยไก่ที่นำมาใช้ ต้องมีเส้นขนสีแดงอยู่บริเวณลำตัว
อ่านเพิ่มเติม ““ปีใหม่ม้ง” พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก”

“เทมเป้ถั่วเหลือง” คุณประโยชน์จากอาหารหมักธรรมชาติ

“เทมเป้” เป็นอาหารหมักพื้นเมืองของอินโดนีเซีย ทำจากถั่วเหลืองหมักกับเชื้อราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไรโซปัส โอลิโก สปอรัส (Rhizopus oligosporus) ซึ่งเป็นเชื้อราที่ไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย ทำให้รสชาติของเทมเป้มีลักษณะที่แตกต่างจากถั่วเหลือง ทั่วไป นอกจากนั้นยังพบว่า เทมเป้ถั่วเหลืองจะมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นจากกระบวนการหมักถั่วเหลืองกับราชนิดนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม ““เทมเป้ถั่วเหลือง” คุณประโยชน์จากอาหารหมักธรรมชาติ”

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย

ข้อมูลทั่วไปของพลังงานแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์” เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นพลังงานสะอาดและมีอยู่ทั่วไป แต่การนำมาใช้ประโยชน์อาจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มของแสงที่ไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป จากการคำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่า อ่านเพิ่มเติม “เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย”