ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว

งานวิจัยนี้นำเสนอ การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายน้ำให้ กับแปลงเพาะพันธุ์ข้าว เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นชนิด Polycrystalline Silicon 20 วัตต์ 20 โวลต์ 1.2 แอมป์ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า 78.35 วัตต์
อ่านเพิ่มเติม “ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว”

การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา และการทดลองหาประสิทธิภาพ เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีว มวล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการเกิดแก็สจากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล และพัฒนา เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยนำแก็สที่ได้จากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวลมาเป็น เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาด 4.5 แรงม้า

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล”

พลังงานทดแทน (Alternative Energy) : พลังงานสีเขียวเพื่ออนาคต

energy

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่ง การผลิตไฟฟ้าและงานบริการอื่น ๆ แหล่งที่มาของพลังงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วงที่ผ่านมา พลังงานถูกใช้ไปในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่แหล่งทรัพยากรของพลังงานมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมพลังงานทดแทนที่มีการนำมาใช้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นแหล่งที่มาของพลังงานต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ พลังงานรังสีอาทิตย์ ไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานมหาสมุทร

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่ (PDF)

AC to DC Converter Part 1 Rectifier

AC-to-DC

การใช้งานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น คอมพิวเตอร์แบบ Note Book หรือในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบางรุ่น Smart Phone หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ  ซึ่งโดยทั่วไปเราจะสังเกตง่ายๆจาก Adapter ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ระบุว่า INPUT Voltage 110 – 220 VAC, OUTPUT XX VDC เป็นต้น Adapter เหล่านี้จริงแล้วคือ AC to DC Converter ชนิดหนึ่ง ใน Part 1 เราจะมาทำความรู้จักกับ AC to DC Converter แบบ Rectifier กัน โดยส่วนประกอบหลักๆของ AC to DC Converter แบบ Rectifier  นั้นจะมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 230 VAC ให้มาอยู่ในระดับที่ต้องการใช้งานเช่น 6 VAC, 12 VAC, 24 VAC หรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องการใช้งาน แล้วจึงนำแรงดัน AC ดังกล่าวมาผ่านวงจร Rectifier  เพื่อเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แล้วนำไปใช้งานตามความต้องการ

โดยภายในวงจรจะใช้ Diode เพื่อเป็นอุปกรณ์หลักในการเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วจึงนำมามาผ่าน Capacitor เพื่อทำให้แรงดันที่ได้มีความใกล้เคียงกระแสตรงมากที่สุด ส่วนสุดท้ายของวงจรคือ IC Regulator เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าไม่ให้เกินที่กำหนด อันเนื่องมาจาก Peak ของรูปคลื่น Sine Wave

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

การยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

การยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบัน คณะ ศูนย์ สำนัก กอง และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และปัญหาหลักของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ คือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับร่างกาย และทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษา และทรัพย์สินของ อ่านเพิ่มเติม “การยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า”

การควบคุมทิศทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบง่ายๆ

การควบคุมทิศทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบง่ายๆ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอีกหลายคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอีกหลายๆสาขาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้มีการนำเอา อ่านเพิ่มเติม “การควบคุมทิศทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบง่ายๆ”

ความสำคัญของรังสีอาทิตย์ต่อสภาพท้องฟ้า

ความสำคัญของรังสีอาทิตย์ต่อสภาพท้องฟ้า

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก  ยังเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานสำหรับขับเคลื่อนภูมิอากาศบนโลก  แบบจำลองสภาพอากาศแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรังสีอาทิตย์ที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของบรรยากาศโลก  (Blanca  Mendoza. 2005: 882-890) ดวงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลม  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.39×106  กิโลเมตร อยู่ห่างจากโลก 1.5×106  กิโลเมตร และดวง อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญของรังสีอาทิตย์ต่อสภาพท้องฟ้า”

Concentrating solar power (CSP) พลังงานรังสีอาทิตย์

Concentrating solar power (CSP) พลังงานรังสีอาทิตย์

พลังงานรังสีอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด (Green Energy) ซึ่งมีปริมาณมหาศาล มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การศึกษาและวิจัยพัฒนามีมาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีระบบรับรังสีส่วนกลางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการนำพลังงานรังสีอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม “Concentrating solar power (CSP) พลังงานรังสีอาทิตย์”